مقدمات حضور بين المللي نمايشگاه هاي داخلي

مقدمات حضور بين المللي نمايشگاه هاي داخلي

مقدمات حضور بين المللي نمايشگاه هاي داخلي

بزرگترين شركت نمايشگاهي عمان با حضور در ايران خواستار انجام فعاليت مشترك با ايران در امر نمايشگاهي و توسعه صادرات شد.

به گزارش ایران اکسپو، نمايندگان بزرگترين شركت نمايشگاهي كشور عمان با حضور در دفتر معاون توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران خواستار تعامل و فعاليت مشترك صنعت نمايشگاهي بين دو كشور شدند. در اين بازديد محمدرضا مودودي،  معاون توسعه صادرات کالا و خدمات گفت: اين بازديد مقدمه اي براي ارتقاي فعاليت هاي اقتصادي و تجاري مشترك دو كشور در راستاي توسعه صادرات و  ارتقاي صنعت نمايشگاهي است.

وي با اشاره به اين كه نمايشگاه ها يكي از ابزارهاي مهم توسعه تجارت در دنياست يادآور شد: يكي از كارآمدترين ابزارهاي معرفي توانمندي ها، ظرفيتها واستعدادهاي توليدي و خدماتي هر كشوري دربازارهاي هدف، نمايشگاه است كه اگر به درستي تعريف و مديريت شود مي تواند زمينه توسعه ارتباطات و تعاملات اقتصادي را فراهم سازد.

معاون توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران افزود: تقويت و تخصصي كردن نمايشگاه ها با استفاده ازتمام ظرفيت هاي ملي و منطقه اي مي تواند بستري براي حضور ساير كشورها و ارائه آخرين دستاوردها و نوآوريهاي صنعتي باشد و لذا بين المللي كردن هر چه بيشتر نمايشگاه هاي داخلي از اهداف اصلي سازمان توسعه تجارت است.

وي در ادامه با اشاره به اين كه حضور تيمي از عمان براي فعاليت در صنعت نمايشگاهي بين دو كشور مي تواند بستري براي توسعه زيرساخت هايي همچون لجستيك و حمل و نقل، مشاركت در پروژه هاي عمراني، و تبادل دانش و تكنولوژي باشد ادامه داد: با توجه به ظرفيت هاي موجود كشور عمان نسبت به ساير كشورهاي منطقه، به نظر مي رسد در صورت ارائه تسهيلات مورد نظر به بازرگانان ايراني بشود نقشه راهي براي توسعه تجارت دو كشور تعريف كرد.

مودودي ارتباطات فرهنگي را پيش نياز ارتباطات تجاري و اقتصادي دانست و گفت: داشتن شناخت و درك از فرهنگ، تاريخ و هويت كشورها منجر به افزايش بهره وري و تعامل هيات هاي تجاري مي شود و بايد فاز شناخ براي هر تاجر به گونه اي تعريف شود كه اعتماد و علاقه او به سرمايه گذاري، حضور در بازار هدف، توسعه تعامل اقتصادي افزايش يابد و اين امر مستلزم آن است كه مجريان نمايشگاهي فقط به فروش غرفه نيانديشند و آن را جزئي از فرآيند توسعه صادرات بدانند.