پذیرش مهمان های خارجی نمایشگاه Iran Health 2019

پذیرش مهمان های خارجی نمایشگاه Iran Health 2019

پذیرش مهمان های خارجی نمایشگاه Iran Health 2019

در راستای توفق انجام گرفته با مجری نمایشگاه ایران هلث 2019، جهت حمایت از شرکت های حاضر در این نمایشگاه، اقامت و ترانسفر داخلی بازدید کنندگان خارجی این نمایشگاه که به تایید این شرکت برسند رایگان خواهد بود. شرکت ها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از این حمایت با این شرکت تماس حاصل نمایند.