رشد بی سابقه صادرات ایران به ایتالیا

رشد بی سابقه صادرات ایران به ایتالیا

رشد بی سابقه صادرات ایران به ایتالیا

ئیس کل گمرک ایران گفت: از ابتدای امسال تا ۲۷ خردادماه، ارزش صادرات غیرنفتی کشور با افزایش قابل توجهی به ۱۱ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار رسید.

«فرود عسگری» درباره آخرین آمار جدید تجارت خارجی کشور افزود: ارزش صادرات غیر‌نفتی کشورمان تا مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است .

به گزارش ایرنا، وی درخصوص واردات انواع کالا به کشور نیز گفت: در همین مدت واردات به طور تقریبی با رشد منفی پنج درصد همراه شده است.

به گفته عسگری، آمارهای گمرک نشان می‌دهد در مجموع ارزش واردات کشورمان به ۹ میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار رسیده است.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه تراز تجاری کشور همچنان مثبت است، گفت: مازاد تراز تجاری کشور تا ۲۷ خرداد ماه امسال از مرز یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار فراتر رفت.

عسگری افزود: روند کار ترخیص و انجام تشریفات گمرکی در گمرکات حالت عادی دارد. همچنین تخصیص ارزی که توسط بانک مرکزی برای کالاهای اساسی انجام شده، تقریبا روند عادی خود را طی می‌کند.