شماره تماس  
021-8898-3517-18 
آدرس: تهران - بلوار کشاورز - خیابان 16 آذر - ساختمان کمال الدین بهزاد - طبقه 5-واحد 504

021-88983517-18 تلفن تماس
دیگر سایت های ما
www.medlab.houkad.com
www.leather.houkad.com
ایمیل ما: info@houkad.com