شماره تماس  
021-8898-3517-18 
صفحه 1

در حال بارگذاری 19 رکورد بعدی

نمایشگاه ایران اکسپو2017

همکاری در دعوت و مدیریت میهمانان خارجی و پیگیری های بعدی نمایشگاه ایران اکسپو2017

مدیریت شرکت های دانش بنیان – Asia Lab 2015 هندوستان

مدیریت شرکتهای دانش بنیان منتخب درنمایشگاه – Asia Lab 2015 دهلی نو - هندوستان

صادرات تجهیزات آزمایشگاهی متریالوگرافی و مواد شیمیایی به عمان

صادرات تجهیزات آزمایشگاهی متریالوگرافی و مواد شیمیایی به عمان

نمایشگاه نانوفناوری 2015 و 2016

همکاری در دعوت و مدیریت میهمانان خارجی در نمایشگاه نانوفناوری 2015 و 2016

نمایشگاه – Iran Technology 2014 اربیل عراق

مدیریت شرکتهای دانش بنیان منتخب درنمایشگاه – Iran Technology 2014 اربیل عراق

کنسرسیوم در حوزه صنعت چرم

کنسرسیوم در حوزه صنعت چرم با همکاری سازمان صنایع کوچک استان تهران

مناقصه Child Exploration center در کشور عمان

حضور در مناقصه Child Exploration center در کشور عمان

نمایشگاه ساخت ایران

همکاری در دعوت و مدیریت میهمانان خارجی در نمایشگاه ساخت ایران سالهای 1395 و 1396

مدیریت شرکت های دانش بنیان Arab Lab 2016 دبی

مدیریت شرکتهای دانش بنیان منتخب درنمایشگاه – Arab Lab 2016 دبی

پروژه راه اندازی آزمایشگاه نفتی Lubricant در موسسه ITI کشور سریلانکا

پروژه راه اندازی آزمایشگاه نفتی Lubricant در موسسه ITI کشور سریلانکا به صورت EPCF

مدیریت هیات تجاری سریلانکا

مدیریت هیات تجاری و علمی همراه وزیر علوم و تحقیقات سریلانکا سال 1395

کنسرسیوم صنعت ساختمان و تجهیزات پزشکی درنمایشگاه – IRAN Solo 2017 عمان

مدیریت کنسرسیوم صنعت ساختمان و تجهیزات پزشکی – IRAN Solo 2017 عمان

همکاری Addtec استرالیا در خصوص certifying و licensing محصولات در حوزه تجهیزات پزشکی و بیوتکنولوژی ایران جهت صادرات

همکاری با شرکت Addtec استرالیا در حوزه محصولات در حوزه تجهیزات پزشکی و بیوتکنولوژی ایران جهت صادرات

هیات تجاری الجزایر

مدیریت هیات تجاری الجزایر سال 1396

شرکت های دانش بنیان منتخب درنمایشگاه – Arab Lab 2018

مدیریت شرکت های دانش بنیان منتخب درنمایشگاه – Arab Lab 2018 دبی

ارزیابی آمادگی صادراتی ERA شرکت های صنایع کوچک

پروژه ارزیابی آمادگی صادراتی ERA شرکتهای صنایع کوچک و متوسط استان تهران با همکاری سازمان صنایع کوچک و متوسط استان تهران

هیات وزارت تعلیم عمان

مدیریت هیات وزارت تعلیم عمان سال 1396

مدیریت شرکت های دانش بنیان منتخب درنمایشگاه Arab Lab 2017 دبی

مدیریت شرکت های دانش بنیان منتخب در نمایشگاه – Arab Lab 2017 دبی

مناقصه وزارت تعلیم عمان

حضور در مناقصه بزرگ تامین صنایع آموزشی وزارت تعلیم عمان

در حال بارگذاری 19 رکورد بعدی