شماره تماس  
021-8898-3517-18 
صفحه 1

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی

صادرات تجهیزات آزمایشگاهی متریالوگرافی و مواد شیمیایی به عمان

صادرات تجهیزات آزمایشگاهی متریالوگرافی و مواد شیمیایی به عمان

کنسرسیوم در حوزه صنعت چرم

کنسرسیوم در حوزه صنعت چرم با همکاری سازمان صنایع کوچک استان تهران

پروژه راه اندازی آزمایشگاه نفتی Lubricant در موسسه ITI کشور سریلانکا

پروژه راه اندازی آزمایشگاه نفتی Lubricant در موسسه ITI کشور سریلانکا به صورت EPCF

همکاری Addtec استرالیا در خصوص certifying و licensing محصولات در حوزه تجهیزات پزشکی و بیوتکنولوژی ایران جهت صادرات

همکاری با شرکت Addtec استرالیا در حوزه محصولات در حوزه تجهیزات پزشکی و بیوتکنولوژی ایران جهت صادرات

ارزیابی آمادگی صادراتی ERA شرکت های صنایع کوچک

پروژه ارزیابی آمادگی صادراتی ERA شرکتهای صنایع کوچک و متوسط استان تهران با همکاری سازمان صنایع کوچک و متوسط استان تهران

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی