شماره تماس  
021-8898-3517-18 
صفحه 1

در حال بارگذاری 6 رکورد بعدی

نمایشگاه ایران اکسپو2017

همکاری در دعوت و مدیریت میهمانان خارجی و پیگیری های بعدی نمایشگاه ایران اکسپو2017

نمایشگاه نانوفناوری 2015 و 2016

همکاری در دعوت و مدیریت میهمانان خارجی در نمایشگاه نانوفناوری 2015 و 2016

نمایشگاه ساخت ایران

همکاری در دعوت و مدیریت میهمانان خارجی در نمایشگاه ساخت ایران سالهای 1395 و 1396

مدیریت هیات تجاری سریلانکا

مدیریت هیات تجاری و علمی همراه وزیر علوم و تحقیقات سریلانکا سال 1395

هیات تجاری الجزایر

مدیریت هیات تجاری الجزایر سال 1396

هیات وزارت تعلیم عمان

مدیریت هیات وزارت تعلیم عمان سال 1396

در حال بارگذاری 6 رکورد بعدی